Open dag HVHL 8 juni

Op 8 juni organiseert Hogeschool Van Hall Larenstein tussen 18.00 uur en 20.00 uur een open dag voor afgestudeerden die zich willen laten om- of bijscholen, maar nog niet precies weten waarin. Docenten en studenten zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden.

David van Raalten en de stadsdijken van Zwolle

Op 25 april verzorgde David van Raalten, directie- lid van het Waterschap Drents Overijsselse Delta op uitnodiging van VVA-Aristaeus voor twintig belangstellenden een lezing in Velp. Op meeslepende wijze vertelde hij hoeveel inspanningen nodig zijn om droge voeten te houden en om de dijken toekomstbestendig te maken. In zijn betoog onderstreepte van Raalten het belang…

KNM-WIMEK symposium; Nature Based Solutions het nieuwe panacee?

De afgelopen jaren is er vanuit beleid, wetenschap, natuurorganisaties maar ook vanuit het bedrijfsleven toenemende aandacht voor Nature-based Solutions (NBS). NBS zijn oplossingen die de kracht van de natuur inzetten voor het toekomstbestendig reduceren van klimaat- en milieuproblemen. Vormen NBS inderdaad nieuwe oplossingen voor grote ruimtelijke opgaven zoals de woningbouwopgave, aanleg en vernieuwing van infrastructuur en de energietransitie, of zijn NBS een nieuwe naam voor al bestaande aanpakken en zijn er nog aanvullende maatregelen nodig? Bezoek het symposium op 14 april en praat en doe mee.