De drijfveer van RPS is werken aan integrale gebiedsopgaven voor een duurzame toekomst. Ons team Landschap en Natuur focust zich op opgaven met een hydrologische en een ecologische doelstelling, de groen-blauwe opgaven. De functies waterbeheer, biodiversiteit, landbouw, landschap en recreatie komen samen in deze projecten.  Onze landschapsarchitecten en adviseurs ecologie, waterbeheer en contracten werken onder aansturing van onze projectleider nauw samen met onze klanten. Hiermee kunnen we iets moois doorgeven aan de volgende generatie.

 

Voorbeelden van ons werkveld zijn:

  • Project Binnenveld voor Staatsbosbeheer met als doel zoveel mogelijk hoogwaardige natte, schrale graslanden te realiseren, onder meer blauwgrasland, vochtig heischraal grasland en dotterbloemhooiland.
  • Project Westbroekse Zodden voor de Provincie Utrecht met als doel stikstofgevoelige habitattypen te realiseren als veenmosrietland, trilveen en kranswierwater.

 

Samenwerken en resultaatgerichtheid zorgen dat onze plannen van tekentafel naar uitvoering komen.

 

Samenwerken is voor ons.

  1. Samen met je teamleider een ontwikkelplan opstellen om je kennis uit te breiden en je vaardigheden te ontwikkelen.
  2. Een vaste aanspreekpunt voor junioren in hetzelfde vakgebied om je snel thuis te voelen en waarmee je kennis kunt delen.
  3. RPS Young met workshops/trainingen om andere jonge professionals te ontmoeten en na te denken over strategische vraagstukken. Hoe gaaf is dat!
Vacature: (junior) Adviseur contracten natuurontwikkeling