Binnen Hogeschool Van Hall Larenstein zijn enkele studieverenigingen actief. Hieronder stellen ze zich voor.

Wij zijn Studievereniging Hallieu, de studievereniging van de opleiding Milieukunde. Een groep enthousiaste studenten opgedeeld over vier commissies maakt Hallieu nu al jaren tot een levendig centrum voor de vele leden en donateurs. We hebben de Redactiecommissie die een paar keer per schoolperiode een nieuwsbrief uitstuurt vol met duurzame artikelen. De Activiteitencommissie zorgt dat de leden zich nooit vervelen door toffe activiteiten en interessante lezingen te organiseren. De PR- & Sponsorcommissie houdt het contact met bedrijven en de sponsoren en zorgt dat de leden van alles op de hoogte zijn via socialmediakanalen. Daarbij staat het Bestuur om dit alles als een geoliede machine te laten functioneren. Mocht je dit lezen en een tof (groen) idee hebben om aan ons te pitchen of ben je mogelijk geïnteresseerd in een samenwerking met Hallieu, stuur dan een mail naar hallieu@hvhl.nl. Kijk ook gerust eens op www.hallieu.nl om meer over ons en onze activiteiten te leren. Groene groeten van Hallieu!

De studievereniging LaarX is een studievereniging specifiek gericht op Bos- en Natuurbeheer en belangstellenden. Het gros van de activiteiten heeft Nederlands als voertaal.

LaarX heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de opleiding door activiteiten te organiseren die het brede scala van de opleiding accommoderen. Alle specialisaties komen zo veel mogelijk aan bod in de activiteiten. Dit zijn: Rentmeesterij, Mens en Natuur, Beheer van Bos en Natuur, Toegepaste Ecologie, Tropical Forestry en International Timber Trade. De pijlers van LaarX zijn duurzaamheid teweegbrengen, zorg voor het landgoed, en de kwaliteit en werking van de studievereniging op peil houden.

Elk donderdagavond is er een lezing (met uitzondering van toets- en vakantieweken), maar ook op andere dagen zijn er activiteiten die te maken hebben met het vakgebied van Bos- en Natuurbeheer.