Praktische denkers in (infra), water en natuur

Nederland kent een enorm netwerk aan verschillende soorten wegen: onder de grond, in de grond en boven de grond. MUG Ingenieursbureau werkt dagelijks aan de herinrichtingen en reconstructies van infrawerken én de omliggende natuur. Naast infrastructurele projecten zijn wij actief op het gebied van natuurherstel, waterveiligheid en de energietransitie. Wij denken met onze opdrachtgevers mee over thema’s zoals dijkversterkingen, herstelmaatregelen en het terugdringen van stikstofdepositie. Wat ons drijft is bewust en duurzaam om te gaan met de wereld om ons heen. Daar houden we rekening mee in de ontwerpen die we maken, maar ook in de realisatie van projecten.

 

All-round ingenieursbureau

Binnen MUG Ingenieursbureau is bijzonder veel kennis in huis die we allemaal met elkaar kunnen verbinden. Zo hebben we kennis van infra, water en natuur, van milieu en archeologie, van geo-info en geo-ICT & data en van energie. Zo kunnen wij projecten van A-Z voor een opdrachtgever uitvoeren. Dat begint vaak bij ontwerpen, bestekken en contracten en gaat van archeologisch en milieukundig onderzoek tot de uiteindelijke begeleiding van al het werk dat buiten moet gebeuren.

Al deze gebundelde kennis helpt ons bij het aanpakken van belangrijke water en natuur opgaves voor provincies, gemeenten, ontwikkelaars, aannemers en energieleveranciers. Zie jij het zitten om bij te dragen aan belangrijke water- en natuurontwikkelingen? Wij zijn nog op zoek naar een Aanpakker Natuur en Water. Bekijk snel de vacature en solliciteer direct.

Vacature: Aanpakker Natuur en Water