Aeres Hogeschool Dronten biedt studies aan op het gebied van bedrijfskunde, ondernemen, dier, food, plant en techniek. We zetten onze kracht en creativiteit in om bij te dragen aan duurzame oplossingen voor de agro- en foodsector. In ons onderwijs en onderzoek zoeken we voortdurend naar aansluiting bij maatschappelijke uitdagingen

We besteden veel aandacht aan verantwoord ondernemerschap en duurzame ontwikkelingen binnen de sector en leiden de ondernemers en adviseurs van de toekomst op. Binnen onze studies gaan studenten aan de slag met vragen als: Waar wil je als student naar toe? Wat drijft jou? En wat voor strategie kies jij? Daarbij worden ze ondersteund en gecoacht door onze docenten.

De Master Agrifoodbusiness Development is een international studie van 12 maanden die zich richt op de agrifoodbusiness. Deze sector staat voor belangrijke uitdagingen zoals de transitie naar een duurzame en circulaire voedselvoorziening, maar ook procesoptimalisatie en internationale samenwerking zijn belangrijke onderdelen.

De sector vraag om adviseurs, kennisdelers en ondernemers die deze transitie kunnen begeleiden en uitvoeren. Innovatieve mensen die op strategische niveau kunnen acteren. Hoe speel je in op punten als vraaggestuurde ketens, gebiedsgerichte aanpak, kringlooplandbouw, klimaattransitie en ondernemerschap? Binnen de master Agribusiness Development kun jij met deze onderwerpen aan de slag gaan!

 

Wil je weten waar je vanuit Aeres Hogeschool Dronten terecht kunt komen? Lees dan het verhaal van alumnus Anne Schippers via de button hieronder.

“Binnen een jaar masterdiploma op zak”