In een drukke tijdsgeest van meerdere ALV’s en een open dag viel voor mij de keuze op de ALV van VVA Aristaeus. Enigszins aangetrokken door het verdere programma, de wandeling met gids over de Marker Wadden. Vanuit het thuisfront werd ook gemopper gehoord, maar dat was om het feit dat het op een zaterdag was. Ondanks dat gemopper en keuzestress een aangename dag met een actieve deelname van bijna iedereen in de vergadering.

Of kwam dat door een spontane setting vanaf het moment bij inloop? Geen bestuurstafel en ook geen lokaal opstelling, maar gewoon naast elkaar in bijna een rechthoek.

Voor sommige leden was het nog zoeken geblazen waar de Cantine was, inderdaad kantine met een C. Het adres (Oostvaardersdijk 01/11) was voor sommige navigatiesystemen moeilijk te vinden en ook of er parkeerplaatsen waren bij de Cantine en waar je de hele dag (gratis) kon staan, was niet duidelijk.

Vergadering verliep als gewoonlijk vlot, tijd te kort eigenlijk voor alle vragen die het bestuur kreeg. Bestuur werd decharge verleent op het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. We staan er goed voor in de cijfers. De Carrieredag is een belangrijke inkomstenbron, maar ook goed voor onze PR. Het Magazine kan bijna met een gesloten beurs worden gemaakt.

Els en Arian kregen complimenten en applaus van de deelnemers voor hun actieve en zo belangrijke bijdrage voor onze vereniging.

Er werd een oproep gedaan voor deelname in het bestuur voor met name organiserend talent. Van mijn kant heb ik wel het bestuur erop gewezen dat je voor inzet op activiteiten niet noodzakelijk in het bestuur hoeft te zitten. Tuurlijk betekent dit voor mij dat ik aan de beurt ben, zoals dat heet. Dat zal dus gaan in overleg met het bestuur.

Belangrijk punt is de verbinding met de opleidingen waar we vandaan komen. Hoe gaan we dat intensiveren? Zodat we hierdoor meer leden kunnen krijgen. Je ziet namelijk een grote groep alumni van tussen 1980 en 2000 die lid is geworden en dat het daarna afneemt. Een mogelijke oplossing is meer samenwerking zoeken met de zogeheten lectoraten en docentonderzoekers. Puntensysteem voor studenten voor deelname aan onze activiteiten. Samenwerking met KIVINiria en LaarX zijn genoemd. Maar ook leden die nog een actief werkveld hebben kunnen samenwerken met VVA in allerlei uitingen, denk aan bijeenkomsten met een spreker of project. Als er leden zijn die zich verbonden voelen om een samenwerking te intensiveren, dan kunnen ze zich melden en gewoon gaan doen.

Uiteindelijk was de verzorging door de Cantine voortreffelijk. Overgebleven belegde broodjes werden graag meegenomen in de beschikbare doggiebags.

Het was genieten onderweg naar de Marker Wadden, op het bovendek in de zon. We werden ontvangen in het bezoekerspaviljoen op het Haveneiland met koffie en appelgebak. Daarna werd de groep in 2-en gesplitst om onder leiding van een gids van Natuurmonumenten over het eiland te gaan lopen. Baardmannetjes (-en vrouwtjes) werden gespot. Maar ook talrijke bijzondere vegetatie en kruidensoorten. Voor mij was het de 3e keer dat ik Marker Wadden bezocht. Waarover ik mij verbaas is dat er volgens de gids geen zoogdieren zoals muizen en ratten (via de vele recreatievaart) op het eiland zijn waargenomen. Van reeën is bekend dat ze goed kunnen zwemmen, want zover van het vasteland liggen de MarkerWadden niet. Met een gids loop je uiteindelijk niet ver, maar hoor je wel veel.

Na nog een drankje op het terras van het paviljoen vertrok de veerdienst weer naar Lelystad. Nu met een frisse wind en meer bewolking.

 

Yuri Wolf